ארץ הנירוסטה 

ר"ח מס. 9 , א.ת. קצרין , רמת הגולן 

טל' :050-3962020 

טלפון קווי - 04-821-55-34
פקס - 04-6850582

דוא"ל - eretzhanirosta.ltd@gmail.com